Tuesday, September 10, 2013

လူ႔အခြင့္အေရး၏ အေျခခံအခ်က္မ်ား


() လူ႔အခြင့္အေရးသည္ လူတိုင္းအတြက္ ေမြးရာပါအခြင့္အေရးျဖစ္သည္။ (Human Rights are Inherent)
 လူ႔အခြင့္အေရးကို ဝယ္ယူ၍မရ၊ လူတိုင္းသည္လူသားျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကို ရယူပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိသည္။

()  လူ႔အခြင့္အေရးသည္  လူသားအားလံုးႏွင့္  သက္ဆိုင္သည္။ (Human Rights are Universal)
 အသားအေရာင္၊ လူမ်ဳိး၊ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ၊  ႏိုင္ငံေရး၊  လူမႈေရး၊ အေတြးအေခၚ၊ လိင္ကြဲျပားမႈမေရႊး လူ႔အခြင့္အ
ေရးသည္ လူသားအားလံုးအေပၚ တန္းတူညီမွ်ေသာ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ အခြင့္အေရးရွိသည္။

()  လူ႔အခြင့္အေရးကို  မည္သူကမွ်  ယူေဆာင္သိမ္းပိုက္၍မရ၊ (Human Rights are Inalienable)
လူ႔အခြင့္အေရးကို မည္သူကမွ် ယူေဆာင္သိမ္းပိုက္ခြင့္မရွိ၊ လူတစ္ေယာက္၏ ေမြးရာပါအခြင့္အေရးကို ထိုသူ၏ႏိုင္ငံ ေတာ္အစိုးရႏွင့္ ဥပေဒမ်ားက အသိအမွတ္မျပဳသည့္တိုင္ ထိုလူတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခံစားခြင့္ရွိသည္။ ထိုသို႔ အသိအ မွတ္မျပဳျခင္းသည္ ထိုသူအေပၚ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈျဖစ္သည္။

()  လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အျပန္အလွန္ဆက္စပ္ေနသည္။ (Human Rights are Indivisble)
လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္အညီ  ေနထိုင္အသက္ရွင္ႏိုင္ရန္အတြက္ လူသားတိုင္းလြတ္လပ္ခြင့္၊  လံုၿခံဳခြင့္၊  လံုေလာက္ေသာ လူေနမႈဘဝမ်ားႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြစြာ ခံစားခြင့္ရွိသည္။ မည္သည့္အခြင့္အေရးကိုမွ အျခားအခြင့္အေရးထက္  ပို၍  အေရးႀကီးသည္ဟု  ေျပာ၍မရ  လူ႔အခြင့္အေရးတစ္ခု  ခ်ဳိးေဖာက္ခံရျခင္းသည္ အျခားအခြင့္အေရးမ်ားကိုပါ  ထိခိုက္ ေစသည္။ ထို႔အတြက္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာသည္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးကိုဖယ္ရွား၍မရ။ လူ႔အခြင့္အေရးကို မခံစားရျခင္း၊ ဖယ္ရွားျခင္းသည္ လူ႔အခြင့္အေရးကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

Tuesday, June 19, 2012

 
ရခုိင္လူမ်ိဳးတုိ႔၏ ရင္နင္႔ဖြယ္ရာ သမုိင္းၿဖစ္ရပ္မွန္ (သုိ႔မဟုတ္) ဘဂၤလီကုလား 
ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံသူမ်ား ရက္စက္ပုံ
မင္းတုိ့ဒီသမုိင္းကို သိမွ ကုလားနဲ့ အိမ္ေထာင္ၿပဳမယ္ဆုိတဲ့သူေတြ ကုလားဆုိင္ကိုအားေပးေနတဲ့သူေတြ အေပါင္းအသင္းလုပ္ေနတဲ့သူေတြ စဥ္းစားၾကပါ ကုလားကို တုိင္းရင္းသားစာရင္းထဲ ထည့္ဖုိ့ေတာင္းဆုိတာကေတာ့ကြာ.....ရခုိင္လူမ်ိဳးတုိ႔၏ ရင္နင္႔ဖြယ္ရာ သမုိင္းၿဖစ္ရပ္မွန္ (သုိ႔မဟုတ္) ဘဂၤလီကုလား ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံသူမ်ား ရက္စက္ပုံ(
၁၉၄၂)ခုႏွစ္ ကုလားရခုိင္ အဓိကရုဏ္း စတင္ၿဖစ္ရၿခင္း အေၾကာင္းတရားကား စစ္ေတြၿမိဳ႕မွ စတင္ၿဖစ္ပြားေလသည္။ အဂၤလိပ္တပ္ၿဖစ္ေသာ ရာခ်္ပုကုလားစစ္သားမ်ားက ရခုိင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ အဓမၼၿပဳက်င့္ကာ ရခုိင္အမ်ိဳးသားမ်ားကုိ ကုလားအရပ္သားမ်ားႏွငိ႔ ပူးေပါင္း၍ အႏုိင္က်င္႔ နွိပ္စက္သတ္ၿဖတ္ရာမွ မခံမရပ္ႏုိင္ၿဖစ္ၿပီး စတင္ၿဖစ္ပြားလာရၿခင္းၿဖစ္ေလသည္။ ယင္းၿပႆနာသည္ ေၿမပုံၿမိဳ႕နယ္၊ မင္းၿပားၿမိဳ႕နယ္၊ 
 ေၿမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊  ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသုိ႔ ကူးစက္သြားသည္။

Monday, May 21, 2012

(၈)ႀကိမ္ေျမာက္ ရခုိင္ရုိးရာက်င္ပြဲ (၂၀၁၂) ေလးဝတီမ်ဳိးခ်စ္ ရခုိင္လူမႈေရးအသင္း၊ ဖူးကတ္၊ထုိင္းႏုိင္ငံ။

Tuesday, April 3, 2012

(၈) ႀကိမ္ေျမာက္ ရခုိင္ရိုးရာက်င္ပြဲ က်င္းပမည္။


၂၀၁၂ ခုႏွစ္- ဧၿပီလ (၁၄) ရက္၊ ၁၃၇၃-၇၄ ခုႏွစ္ တန္းခူးလဆုပ္ (၈) ရက္ စေနေန႔တြင္ (၈) ႀကိမ္ေျမာက္  ရခုိင္ရိုးရာ က်င္ပြဲကုိ ဖူးကတ္ၿမိဳ႕၊ပါေသာင္ မႏွင္းဆီ ပန္းရန္ဆုိဒ္္၌ ေလးဝတီမ်ဳိးခ်စ္ ရခုိင္လူမႈေရးအသင္းမွ  ႀကီးမႈက်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
 
ယခင္ ႏွစ္မ်ားႏွင္႔မတူဘဲ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါ၍  က်င္ဝါသနာရွင္ က်င္သန္ေမာင္မ်ားႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံေရာက္ ရခုိင္သူ/သား ညီကုိယ္ ေမာင္ႏွမမ်ား အေနျဖင့္ ရခုိင္ရုိးရာ က်င္ပြဲတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ အားေပးၾကရန္အတြက္ ေလးစားစြာျဖင့္ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

ဆုေၾကးအျဖစ္ ( ေရႊ ) ပ-ဒု ႏွင္႔ ( ေငြ ) ပ-ဒု မ်ားကုိလည္း ေရႊသားအစစ္ျဖင့္ စီစဥ္ျပဳလုပ္ထားၿပီး၊ ေရႊေမာင္း ပထမဆု- ထုိင္းဘတ္ 13000 ၊ ဒုတိယဆု- 10000 ဘတ္ ႏွင့္ ေငြေမာင္း ပထမဆု- 10000 ဘတ္၊ ဒုတိယဆု 7000 ဘတ္ အသီးသီး တန္ဖုိ႔ျဖစ္ပါသည္။  ဝါသနာရွင္ က်င္သန္ေမာင္မ်ား ေၾကနပ္အားရဖြယ္ရွိေအာင္  ဆုခ်ီးျမင္႔ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္၊

             
ဆက္သြယ္ရန္။            ပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီဝင္မ်ား
                                  ( ၀၈ ၇၃၈ ၇၂၃၂၁ - ၀၈ ၄၆၈၉ ၃၁၄၃ -  ၀၈ ၈၈၂၀ ၇၀၄၉ -
       ၀၈ ၃၁၀၃ ၉၉၃၆ -၀၈ ၉၇၂၅ ၄၃၄၁ -
         ၀၈ ၆၉၅၀ ၉၆၁၅ - ၀၈ ၈၁၆၉ ၆၃၀၆ ) 

             အျပန္ အခက္အခဲ ရွိသူမ်ားအား ကားစီစဥ္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

                                              ေလးဝတီမ်ဳိးခ်စ္ ရခုိင္လူမႈေရးအသင္း